Aydemir GÜLER yazdı: “Stalin dönemi ağırlıklı olarak saldırı altında kaldığı için doğru dürüst aşılamamış, geriye yolu bataklığa sapan bir tuzak…