Yazar: Gülfer Akkaya

Gülfer AKKAYA yazdı – Ahmet’e de anımsatmak isterim. Devrimciler, sosyalistler dünyayı değiştirmek için var. Ayrımcılığa, nefrete, ötekileştirmeye, sömürüye, tahakküme karşı…