İzmir Kemalpaşa’da bulunan 100’ün üzerinde işçinin çalıştığı Purmo Group’ta işçiler greve çıktı. İşçilerin örgütlü olduğu Birleşik Metal-İş ile Purmo Group…