Dünyada koşullar, siyasette “yumuşama”, demokratikleşme yönünde bir “normalleşme” için uygun değil. Toplumsal, kültürel “çürüme, çözülme” egemen sınıfların ekonomik, siyasi iktidarlarının…