Yazar: Siyasi Haber

Siyasi Haber

Siyasi Haber, “tarafsız” değil “nesnel” olmayı esas alır. Siyasi Haber, işçi ve emekçiler, kadınlar, LGBTİ+’lar, gençler, doğa ve yaşam savunucuları, ezilen etnik ve inançsal topluluklardan yanadır. Devletten ve sermayeden bağımsızdır.

Yunanistan hükümetinin İMF ve AB Merkez Bankasının direktifleri doğrultusunda işten uzaklaştırmalar ve genel olarak baskı politikalarının artması nedeniyle kamu emekçileri…