İş cinayetleri halk sağlığını tehdit eden boyutlara ulaştı

İSİG, 2022 yılının ilk dört ayında yaşanan iş cinayetleri ile ilgili raporunu yayınladı. Rapora göre 2022 yılının ilk dört ayında 33 kadın işçi olmak üzere en az 479 işçi hayatını kaybetti. Genç işçi ölümleri artarken göçmen işçi ölümleri hasıraltı ediliyor.

13 Mayıs 2022 12:27
Siyasi Hab
Manşet Resimleri

 

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) yüzde 66’sını ulusal basından; yüzde 34’ünü ise işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, sendikalar ve yerel basından edindikleri bilgilere dayanarak tespit edebildiği kadarıyla 2022 yılının ilk dört ayında (Ocak ayında 120, Şubat ayında 109, Mart ayında 121 ve Nisan ayında 129 olmak üzere) en az 479 işçi hayatını kaybetti.
 

Sendikal hareket giderek etkisizleşti
Sendikaların bir kısmı üyelerinin iş cinayeti sonrası ölümünde herhangi bir açıklama yapmaması nedeniyle bilgiye ulaşmak konusunda zorlandıklarını belirten İSİG’in 2022 yılının ilk dört ayında yaşanan iş cinayetleri ile ilgili yayınladığı raporda, özellikle metal, maden, enerji ve kimya başta olmak üzere sanayi işkollarında iş cinayetlerinin oransal olarak artmasının yanı sıra Nisan ayı ile birlikte güvencesiz çalışmanın en yoğun olduğu inşaat ve tarımda iş cinayetlerinin de arttığına dikkat çekiliyor. İş cinayetlerindeki artışın, geleneksel sendikal merkezlerin çekirdeğini oluşturan işkollarında güvencesiz çalışma koşullarındaki derinleşmeye (üretim zorlaması, işsizlik baskısı) ve sendikal hareketin giderek etkisizleştiğine işaret ettiği belirtiliyor. 


Sanayi iş kolunda servis, tarım iş kolunda traktör kazaları sonucunda meydana gelen işçi ölümlerinin uygun olmayan, eski, bakımsız vb. minibüs ve otobüslerin kullanılmasının neden olduğu belirtilen raporda, “taşımacılık işkolunda şoförlerin uzun ve yorucu iş saatlerinde, yedek şoför olmadan, dinlenme-barınma-beslenme sorunları içinde çalışmaları iş cinayetleri sonucunu doğuruyor” denildi.
Raporun bulgularından biri diğeri, halk sağlığını da tehdit eden bir noktaya ulaşan sanayi işkollarında iş cinayetlerinin oransal olarak artışı ile birlikte ezilme, patlama, yanma, elektrik çarpması vb. ölüm nedenlerinde de gözle görülür bir yaygınlaşmanın olması.  
 

Genç ve çocuk işçi ölümleri
Genç işçi ölümleri özellikle moto kurye, metal-inşaat-tekstil işçileri arasında yoğun. Yine tarım ve inşaat işkolunda çocuk işçi ölümleri mevcut. Bu durum özellikle yaz aylarında daha da artıyor. 
30 yaş altı genç işçilerde örgütsüzlük haline dikkat çekilen raporda, genç işçilere dönük özel bir örgütlenme seferberliğine girişmek gerektiği belirtiliyor.


İlk dört ayda 33 kadın işçi hayatını kaybetti
2022’nin ilk dört ayında tarım, eğitim, ticaret, büro, metal, taşımacılık, sağlık, konaklama ve genel işler işkollarında çalışan 33 kadın işçi iş cinayeti sonucunda hayatını kaybetti. Rapor, yaz aylarında tarım ve turizm işkolundaki mevsimsel hareketlenme ile birlikte kadın işçi ölümlerinde artışın olabileceğine dikkat çekiyor. 


Göçmen-mülteci işçi ölümleri hasıraltı ediliyor
Göçmen-mülteci işçi ölümlerine de değinilen raporda, göçmen-mülteci işçilerin büyük bir çoğunluğunun sigortasız, düşük ücretle ve en tehlikeli koşullarda çalıştırıldığı, çalışma koşullarından kaynaklanan ölümlerinin hasıraltı edildiğine vurgu yapılırken göçmen-mülteci işçilere dair daha somut adımların atılmasının önemine dikkat çekiliyor.