Browsing: Seçtiklerimiz

Toplumun çatışan güçleri 2023 seçiminin eğik düzlemi üzerinde yeniden konumlanırken “siyasi toplum”u dalıp gittiği hayal aleminden çıkarmak ve hakikatlerle yüzleştirmek,…

Arabaların en berbat yanı deniz kıyısındaki şatolara veya villalara benzemeleri: Yalnızca çok zengin bir azınlığın keyfi için icat edilmiş, kavramsal…

“Herkes yasa önünde eşittir ve ayrım gözetilmeksizin yasa tarafından eşit korunmaya hakkı vardır. Herkes, (İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ne) aykırı herhangi…