Yazar: Tolga Tören

Tolga Tören

Lisans eğitimini iktisat; yüksek lisans eğitimini ekonomik kalkınma, emek politikaları ve küreselleşmeme; doktorasını ekonomik kalkınma alanlarında tamamladı. Türkiye’nin kapitalist gelişme süreci, Apartheid sonrası Güney Afrika ve çeşitli boyutları ile emek çalışmaları alanlarındaki güncel politik yazıları, başta Siyasi Haber ve öncülü yayınlar olmak üzere çeşitli muhalif politik platformlarda yayımlandı.

Türkiye’de 1980’li ve 1990’lı yıllarda gerçekleştirilen özelleştirmelerin öne çıkan özelliği, özelleştirilen işletmelerin genel olarak küçük ve orta büyüklükteki işletmelerden oluşmasıdır. Türkiye’nin özelleştirmeler tarihindeki ikinci…

Seçim süreçlerini dikkate aldığımızda, Haziran 2015 seçimlerinin özel bir yeri olduğunu söylemek mümkün. Hatırlanacağı üzere, bahsi geçen süreçte Cumhuriyet Halk…