Yazar: Selim Çakmaklı

Selim Çakmaklı

Rutgers Üniversitesi Camden, New Jersey Kampüsü’nde iktisat dersleri anlatmaktadır. Yüksek lisans ve doktora derecelerini Çukurova Üniversitesinden almıştır. 2012-2016 yılları arasında Mersin Üniversitesi’nde çalışmıştır. Barış akademisyeni olan Çakmaklı, 2017-2019 yıllarında SRF bursuyla Rutgers Üniversitesi Camden Kampüsü’nde ziyaretçi akademisyen olarak çalışmıştır. Keynesyen iktisadın tarihi, Keynesyen modellerin Türkiye ekonomisi verileriyle test edilmesi, Türkiye ekonomisinde iş çevrimleri, krizler karşısında ana akım iktisat teorileri ve uyuma-uyanma çevrimleri, sağlık ve iktisat ilişkisi üzerine yayınlanmış makaleleri vardır. Selim Çakmaklı öğrencilerine sağladığı açık kaynak ders materyalleri dolayısıyla “Open and Affordable Textbook Program (OAT)” ödülünü iki kez kazanmıştır. Buna ek olarak, İngiltere ekonomisi üzerine ücret ve verimlilik açığı üzerine yapılan bir projede yer almıştır. Proje Productivity Insights Network-Productivity Projects Fund tarafından desteklenmiştir. Selim Çakmaklı, iktisat, iktisat tarihi, siyaset tarihi ve Alevilik üzerine okumalar yapmakta ve ABD ekonomisindeki güncel gelişmeler üzerine kısa yazılar yazmaktadır.