Yazar: Ertuğrul Kürkçü

Ertuğrul Kürkçü

SYKP kurucu üyesi, 24. Dönem Mersin, 25. ve 26. Dönem İzmir Milletvekili, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Onursal Başkanı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Onursal üyesi ve İlerici Enternasyonal Danışma Kurulu üyesi. Yapıtları: Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi, İletişim Yayınları, 1987 (proje müellifi yayın yönetmeni, yazar); Karl Marx, Biyografi (çevirmen), Öncü Yayınevi, 1976; İsyanın İzinde, Dipnot Yayınevi, 2013; Pratiğin Aklı, Teorinin Heyecanı, Dipnot Yayınevi, 2014

Toplumun çatışan güçleri 2023 seçiminin eğik düzlemi üzerinde yeniden konumlanırken “siyasi toplum”u dalıp gittiği hayal aleminden çıkarmak ve hakikatlerle yüzleştirmek,…

“Herkes yasa önünde eşittir ve ayrım gözetilmeksizin yasa tarafından eşit korunmaya hakkı vardır. Herkes, (İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ne) aykırı herhangi…

Başlıktaki iki İspanyolca sözcük faşizme karşı mücadele tarihinin en parlak direnişlerinden birinin mücadele sloganıydı: “Geçit yok!” 18 Temmuz 1936’da Halk…

BM Gelişme Programı 1993’ten bu yana dünyada sosyo-ekonomik yaşamın seyrini ölçülebilir kıstaslarla değerlendirdiği ve yıllık raporlarla açıkladığı bir gözlem süreci…

Ahlam Al-Beşiri, “Bilal”, Yasir Al-Korali, “Hacı”, Ahmad Carkas, Ammar Carkas, Halil Menci, Ahmad Hac Hasan, Hüseyin Güneş, “Hüsam”… Süleyman Soylu’nun…

Rejimin İstiklal Caddesi patlaması sonrasındaki açıklama[ma]ları ve gösterdiği refleksler başlıktaki düsturu hatırlatıyor… İstanbul Emniyet Müdürlüğü, patlamadan kısa süre sonra güvenlik…

Cengiz Aytmatov’un “Gün Olur Asra Bedel”inde popülerleştirdiği bir arketip, “mankurt”… Kırgız yazar Aytmatov’un 1980’de Rusça kaleme aldığı roman İngilizce’ye 1983’te…

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) dün yayınladığı bir açıklamayla TSK’nin halen operasyon sürdüre geldiği “Zap, Metina ve…

“Birgün [Erdoğanla müzakere etmek] zorunda kalırsam bundan gurur duymazdım […] Gene de […] bu, duygularımla değil, Suriye’nin çıkarlarıyla ilgili, dolayısıyla…