Yazar: Baran Ayaz

Başlığa konu olan sözün anlamına ve bugüne nasıl dokunduğuna bakmak için unutulmaya yüz tutmuş tarihe dönüp hatırlamak, dünün aynasından bugünü…